Sao Thiên Riêu – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Riêu

Sao Thiên Riêu là 1 trong 4 sao của cách Hình Riêu Không Kiếp (Thiên Hình, Thiên Riêu, Địa Không, Địa Kiếp). Là Phụ Tinh, luôn luôn đồng cung với sao Thiên Y. Hành: Thủy Loại: Dâm tinh Đặc Tính: Phong lưu khoái lạc, chơi bời, a dua, dễ tin. Tên gọi tắt: Riêu Các … Đọc tiếp