Sao Thiên Hỷ – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Hỷ

Sao Thiên Hỷ trong tử vi là ngôi sao thuộc hành Thủy, là 1 Phụ tinh thuộc loại Thiện Tinh với đặc tính vui vẻ, cưới hỏi, hỷ sự. Tên gọi tắt của Thiên Hỷ là Hỷ. Sao Thiên Hỷ nằm trong nhóm sao Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ. Gọi tắt là bộ Tam … Đọc tiếp