Sao Thiên Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Đức

Sao Thiên Đức là ngôi sao thuộc hành Thổ với đặc tính phúc hậu, từ thiện, nhân đạo, có đức hạnh, có thể giải trừ được bệnh tật và những tai nạn nhỏ trong cuộc sống. Sao Thiên Đức là phụ tinh thuộc loại Thiện Tinh.   Ý nghĩa của sao Thiên Đức tại cung … Đọc tiếp