Tác động của Hoá Lộc tới các chính tinh

Sau đây là các tác động của Hoá Lộc đối với các chính tinh được tổng hợp từ các nguồn sưu tầm: Hóa Lộc đi với Liêm Trinh Liêm Trinh mang sắc thái xung đột giữa cảm tình và lý trí. Liêm Trinh tình cảm hơn Phá Quân. Liêm Trinh lý trí hơn Tham Lang. … Đọc tiếp

Sao Thiên Cơ – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Cơ

Sao Thiên Cơ ngũ hành Mộc, tính động, thuộc nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương khi hoàn chỉnh. Ở tổ hợp nằm trong cách Cơ Đồng luôn tam hợp, có thể giao hội với Cự Môn hay Âm Lương hình thành cách Cự Cơ Đồng và Cơ Nguyệt Đồng Lương. Xét về khả năng cát … Đọc tiếp