Sao Phong Cáo – Luận giải ý nghĩa Sao Phong Cáo

Sao Phong Cáo là Phụ Tinh, với đặc tính chủ bằng sắc công danh, ấn tín, quý hiển. Thuộc bộ đôi Thai Phụ và Phong Cáo (gọi tắt là Thai Cáo) Hành: Thổ Loại: Văn Tinh, Quý Tinh Tên gọi tắt: Cáo   Ý nghĩa của Sao Phong Cáo Tự đắc kiêu hãnh, tự phụ. … Đọc tiếp