Sao Thai Phụ – Luận giải ý nghĩa của sao Thai Phụ

Sao Thai Phụ là sao thứ 11 trong số 12 sao thuộc trong vòng Trường Sinh theo đúng thứ tự: Trường Sinh, Sao Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Sao Thai Phụ là phụ tinh cùng với sao Phong Cáo tạo thành bộ Thai Phụ Phong Cáo … Đọc tiếp

Sao Phong Cáo – Luận giải ý nghĩa Sao Phong Cáo

Sao Phong Cáo là Phụ Tinh, với đặc tính chủ bằng sắc công danh, ấn tín, quý hiển. Thuộc bộ đôi Thai Phụ và Phong Cáo (gọi tắt là Thai Cáo) Hành: Thổ Loại: Văn Tinh, Quý Tinh Tên gọi tắt: Cáo   Ý nghĩa của Sao Phong Cáo Tự đắc kiêu hãnh, tự phụ. … Đọc tiếp