Sao Tang Môn – Luận giải ý nghĩa sao Tang Môn

Sao Tang Môn là một sao hành mộc à một trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang Hổ Khốc Hư). Đặc tính của Tang Môn: Tang tóc, hình thương, tai nạn, tang thương, bệnh … Đọc tiếp