Sao Tả Phù – Luận giải ý nghĩa sao tả phù

Sao Tả Phù là phụ tinh thuộc loại Phù tinh(Hộ tinh) thuộc bộ sao đôi là Tả Phù và Hữu Bật. Gọi tắt là bộ Tả Hữu, trong đó Tả Phù có tên gọi tắt thường gọi là Tả. Sao Tả Phù là ngôi sao có đặc tính cứu giúp người khác, có tài và … Đọc tiếp