Sao Tuyệt – Luận giải ý nghĩa của sao Tuyệt

Sao Tuyệt là Hung tinh mang hành Thổ, là sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.   Ý nghĩa của sao Tuyệt tại Mệnh Cung Mệnh có sao Tuyệt là người … Đọc tiếp