Sao Tử – Luận giải ý nghĩa sao Tử

Sao Tử là sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. TTL thì cho rằng sao Tử thuộc hành Thủy trong khi VVT thì cho rằng Tử thuộc Hoả. Sao bệnh chủ … Đọc tiếp