Sao Thiên Lương – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Lương

Thiên lương là một ngôi chính diệu thuộc nhóm Nam đẩu tinh. Ngũ hành của sao này thuộc Mộc đới Thổ, thuộc tính dương. Nhắc đến thuộc tính dương ta ngầm hiểu đến nam giới, họ hàng bên nội (khác với âm tính – chỉ phụ nữ hoặc họ hàng bên ngoại   Vị trí … Đọc tiếp