Sao Thiên Cơ – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Cơ

Sao Thiên Cơ ngũ hành Mộc, tính động, thuộc nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương khi hoàn chỉnh. Ở tổ hợp nằm trong cách Cơ Đồng luôn tam hợp, có thể giao hội với Cự Môn hay Âm Lương hình thành cách Cự Cơ Đồng và Cơ Nguyệt Đồng Lương. Xét về khả năng cát … Đọc tiếp