Sao Thất Sát – Luận giải ý nghĩa sao Thất Sát

Một trong 14 Chính Tinh. Sao thứ 7 trong 8 sao thuộc chòm sao Thiên Phủ theo thứ tự: Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân.   Vị trí của sao Thất Sát ở các cung Miếu địa ở các cung Dần, Thân, Tý, Ngọ. Vượng … Đọc tiếp