Sao Tham Lang – Luận giải ý nghĩa sao Tham Lang

Sao Tham lang trong Âm dương Ngũ Hành thuộc dương Mộc (tại thể là âm Thủy), là sao đầu tiên của Bắc đẩu, là thọ tinh, thiên tài tinh, hóa khí thì thành đào hoa, chủ về họa phúc, là quỷ đa dục, là sao đào hoa bậc nhất.   Tính chất của sao Tham … Đọc tiếp