Sao Thái Dương – Luận giải ý nghĩa của sao Thái Dương

Thái Dương là hình tượng mặt trời hay còn gọi là Nhật, ngoài ra Thái Dương còn tượng trưng cho người cha. Vốn là Dương tinh, nên Nhật chính vị ở các cung Dương, nhất là phù hợp với các tuổi Dương.   Ý nghĩa của sao Thái Dương Thái Dương vốn là mặt trời, … Đọc tiếp