Sao Phá Quân – Luận giải ý nghĩa sao Phá Quân

Phá Quân thuộc chòm sao Thiên Phủ đứng cách sao này 1 cung. Cầm đầu 1 nhóm sao gọi tắt là Sát Phá Tham.  Phá Quân luôn luôn có sao Thiên Tướng xung chiếu. Nhị hợp luôn luôn có sao Thiên Cơ.   Vị trí của Phá Quân tại các cung Miếu địa ở các … Đọc tiếp