Sao Liêm Trinh – Luận giải ý nghĩa sao Liêm Trinh

Sao Liêm Trinh thuộc Âm Hỏa, là sao thứ năm của chòm sao Bắc Đẩu, trông coi về phẩm trật và mang quyền mệnh lệnh.   Ý nghĩa  tổng quát của sao Liêm Trinh Thuộc Bộ (Cách) Sát Phá Liêm Tham. Có thêm sao chính tinh trong cùng một cung, nên gọi là 2 sao … Đọc tiếp