Sao Dưỡng – Luận giải ý nghĩa sao Dưỡng

Sao Dưỡng là cát tinh mang hành Mộc, là sao thứ 12  trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Dưỡng chủ cẩn thận, chủ sự nuôi nấng.   Ý nghĩa của sao Dưỡng ở … Đọc tiếp