Sao Cự Môn – Luận giải ý nghĩa sao Cự Môn

Sao Cự Môn là chính tinh xếp thứ tư trong tám sao thuộc chòm Thiên Phủ. Cự Môn là Bắc Đẩu Tinh có tính âm thuộc hành Thủy nằm trong loại Ám Tinh, chủ về ngôn ngữ, thị phi. Tên gọi tắt là Cự.   Tính chất  của Sao Cự Môn khi ở các cung … Đọc tiếp