Sao Quốc Ấn – Luận giải ý nghĩa của Sao Quốc Ấn

Sao Quốc Ấn là một trong 4 sao của bộ Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn). Quốc Ấn tượng trưng cho ấn của vua ban, bằng sắc được ân thưởng. Do đó, Quốc ấn có nghĩa công danh nhiều nhất. Phụ Tinh Hành: Thổ Đặc tính: Quan Lộc, Công … Đọc tiếp