Sao Quan Phủ – Luận giải ý nghĩa sao Quan Phủ

Sao Quan Phủ trong tử vi là sao thuộc vòng Lộc tồn – 17 sao là Lộc tồn, Kình dương, Đà la, Quốc ấn, Đường phù, Bác sĩ, Lực sĩ, Thanh long, Tiểu hao, Tướng quân, Tấu thư, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ. Ngũ Hành: Hỏa   Ý nghĩa … Đọc tiếp

Sao Quan Phù – Luận giải ý nghĩa của sao Quan Phù

Sao Quan Phù trong tử vi là 1 trong 12 ngôi sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Quan Phù thuộc hành Hỏa, là một Phù Tinh và Hình Tinh … Đọc tiếp