Sao Phục Binh – Luận giải ý nghĩa của sao Phục Binh

Sao Phục Binh là ngôi sao thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Phụ tinh. Hành: Hỏa Loại: Ác Tinh Đặc Tính: Cơ mưu, quyền … Đọc tiếp