Bộ sao Song Hao, Đại Hao – Tiểu Hao

Song Hao là bộ sao quan trọng trong Tử Vi và gồm 2 sao là Tiểu Hao và Đại Hao. Qua bài này chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của bộ sao này. Đặc điểm của Tiểu Hao và Đại Hao Ý nghĩa về từ ngữ Tiểu nghĩa là nhỏ, đại có nghĩa là … Đọc tiếp

Sao Hoả Tinh – Luận giải ý nghĩa sao Hoả Tinh

Hoả Tinh là sao hành Hoả thuộc bộ sao đôi Hỏa Tinh và Linh Tinh. Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa Tinh (gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa). Phân loại theo tính chất … Đọc tiếp

Sao Linh Tinh – Luận giải ý nghĩa sao Linh Tinh

Sao Linh Tinh thuộc hành hoả, thuộc bộ sao đôi Hỏa Tinh và Linh Tinh. Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa Tinh (gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa). Đặc tính của Linh Tinh … Đọc tiếp

Sao Địa Kiếp – Luận giải ý nghĩa sao Địa Kiếp

Sao Địa Kiếp cùng với sao Địa Không là những sát tinh mạnh nhất của Tử Vi. Và được gọi là bộ sao đôi Không Kiếp. Đặc tính của sao Địa Kiếp là : Trở ngại, thất bại, bần hàn, tai nạn, tác hại, gian xảo, kích động Địa Kiếp là một trong 6 sao … Đọc tiếp

Sao Địa Không – Luận giải ý nghĩa sao Địa Không

Sao Địa Không thuộc bộ sao đôi là Địa Không và Địa Kiếp (gọi tắt là Không Kiếp) là một trong những sát tinh mạnh nhất của Tử Vi Đặc tính của Địa Không là: Trở ngại, thất bại, bần hàn, tai nạn, tác hại, gian xảo, kích động Địa Không là một trong 6 … Đọc tiếp

Sao Đà La – Luận giải ý nghĩa sao Đà La

Đà La mà một phụ tinh thuộc bộ sao đôi Kình Dương và Đà La. Gọi tắt là bộ Kình Đà. Đà La có tính chất của một Hung tinh, Sát tinh và là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh … Đọc tiếp

Sao Hoa Cái – Luận giải ý nghĩa sao Hoa Cái

Sao Hoa Cái thuộc nhóm sao Bạch Hổ – Hoa Cái ( thường được gọi là Hổ Cái) là Đài Các Tinh và cũng thuộc một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái. Hoa Cái chủ phú quý, sự … Đọc tiếp

Sao Bạch Hổ – Luận giải ý nghĩa của sao Bạch Hổ

Sao Bạch Hổ là 1 sao đặc biệt khi vừa thuộc vòng sao Thái Tuế, vừa thuộc Tứ Linh lại cũng thuộc bộ Lục Sát Tinh cụ thể như sau Bạch Hổ là sao thứ 9 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, … Đọc tiếp

Sao Phượng Các – Luận giải ý nghĩa sao Phượng Các

Phượng Các thuộc bộ sao đôi Long Trì và Phượng Các. Gọi tắt là bộ sao Long Phượng. Và cũng thuộc một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái. Phượng Các là Đài Cát tinh chủ về công danh, … Đọc tiếp

Sao Long Trì – Luận giải ý nghĩa sao Long Trì

Sao Long Trì thuộc bộ sao đôi Long Trì và Phượng Các. Gọi tắt là bộ sao Long Phượng. Một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái. Long Trì mang ý nghĩa công danh, quý hiển, may mắn, quyền … Đọc tiếp