Sao Tam Thai – Sao Bát Tọa – Luận giải ý nghĩa của Tam Thai Bát Tọa

Sao Tam Thai và Sao Bát Tọa là đài cát tinh thuộc bộ sao Thai Tọa, sao Tam Thai hành Thủy, sao Bát Tọa hành Mộc. Hai sao này có đặc tính mưu trí, khoan thai, phúc hậu nhưng thể hiện sự lười biếng thiếu năng động.   Ý nghĩa của sao Tam Thai và … Đọc tiếp

Sao Lưu Niên Văn Tinh – Luận giải ý nghĩa của sao Văn Tinh

Sao Lưu Niên Văn Tinh trong tử vi thuộc hành hỏa, là Phụ tinh thuộc loại Văn Tinh. Tên gọi tắt thường gặp là Văn Tinh. Ý nghĩa của sao Lưu Niên Văn Tinh Sự thông minh, tính hiếu học , có khả năng học vấn Khả năng thành danh sĩ. Đi với các sao … Đọc tiếp

Sao Thiên Y – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Y

Sao Thiên Y là sao thuộc hành Thủy, là Phụ Tinh thuộc loại Phúc Tinh, với đặc tính giỏi về nghề thuốc, y dược, cứu giải bệnh tật và cũng sạch sẽ ngăn nắp. Tên gọi tắt là Y. Sao Thiên Y luôn đồng cung với sao Thiên Riêu.   Ý nghĩa của sao Thiên … Đọc tiếp

Sao Bệnh Phù – Luận giải ý nghĩa sao Bệnh Phù

Sao Bệnh phù là phụ tinh thuộc loại Hung tinh với đặc tính chỉ sự bệnh tật, khù khờ, nhầm lẫn, thường hay buồn rầu. Sao Bệnh Phù là sao thứ 9 trong 12 ngôi sao thuộc vòng sao Bác Sỹ theo thứ tự Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Sao Tấu Thư,  … Đọc tiếp

Sao Địa Võng – Luận giải ý nghĩa của sao Địa Võng

Sao Địa Võng là Phụ tinh thuộc loại ám tinh chủ sự giam bắt, cản trở. Võng ngộ hung thành cát, ngộ cát thành hung. Tên gọi tắt là Võng. Hành: Thổ. Sao Địa Võng thuộc bộ sao Thiên La Địa Võng (gọi tắt La Võng) Trong các cung, sao Địa Võng luôn ở cung Tuất. … Đọc tiếp

Sao Thiên La – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên La

Sao Thiên La là Phụ Tinh loại Ám Tinh, thuộc hành Thổ có tên gọi tắt là La. Thuộc bộ sao đôi Thiên La và Địa Võng. Gọi tắt là La Võng.   Ý nghĩa của sao Thiên La Sao Thiên La là một ám tinh, sao này có nghĩa là táo bạo, gan góc, … Đọc tiếp

Sao Long Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Long Đức

Sao Long Đức là sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Phân loại theo tính chất là Thiện Tinh. Sao Long Đức thuộc hành … Đọc tiếp

Sao Đẩu Quân – Luận giải ý nghĩa của sao Đẩu Quân

Sao Đẩu Quân thuộc hành Hỏa, đây là Phụ tinh thuộc loại ác tinh với đặc tính cố độc, khó tánh, ngăn nắp, giữ của lâu bền.   Ý nghĩa của sao Đẩu Quân tại cung Mệnh Tính cách của người manh sao Đẩu Quân tại cung Mệnh Đẩu Quân có nghĩa là nghiêm nghị, … Đọc tiếp

Sao Nguyệt Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Nguyệt Đức

Sao Nguyệt Đức là Phụ tinh loại Thiện tinh, thuộc Hành Hỏa với đặc tính là phúc hậu, từ thiện, nhân đạo, có đức hạnh, giải trừ được bệnh tật và tai nạn nhỏ.   Ý nghĩa của sao Nguyệt Đức tại cung Mệnh Tính cách của người mang sao Nguyệt Đức tại cung Mệnh … Đọc tiếp

Sao Bác Sĩ – Luận giải ý nghĩa của sao Bác Sĩ

Sao Bác Sĩ là ngôi sao thuộc hành Thủy. Là Phụ tinh thuộc loại Cát tinh chủ sự thông đạt, thâm thúy.   Ý nghĩa của sao Bác Sĩ Thông minh, hay suy xét kín đáo, chủ sự thông đạt thâm thúy Ngôn ngữ hoạt bát. Tính cách khoan hòa, nhân hậu. Lợi ích cho … Đọc tiếp