Sao Nguyệt Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Nguyệt Đức

Sao Nguyệt Đức là Phụ tinh loại Thiện tinh, thuộc Hành Hỏa với đặc tính là phúc hậu, từ thiện, nhân đạo, có đức hạnh, giải trừ được bệnh tật và tai nạn nhỏ.   Ý nghĩa của sao Nguyệt Đức tại cung Mệnh Tính cách của người mang sao Nguyệt Đức tại cung Mệnh … Đọc tiếp