Sao Long Trì – Luận giải ý nghĩa sao Long Trì

Sao Long Trì thuộc bộ sao đôi Long Trì và Phượng Các. Gọi tắt là bộ sao Long Phượng. Một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái. Long Trì mang ý nghĩa công danh, quý hiển, may mắn, quyền … Đọc tiếp