Sao Quan Phủ – Luận giải ý nghĩa sao Quan Phủ

Sao Quan Phủ trong tử vi là sao thuộc vòng Lộc tồn – 17 sao là Lộc tồn, Kình dương, Đà la, Quốc ấn, Đường phù, Bác sĩ, Lực sĩ, Thanh long, Tiểu hao, Tướng quân, Tấu thư, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ. Ngũ Hành: Hỏa   Ý nghĩa … Đọc tiếp

Sao Lộc Tồn – Luận giải ý nghĩa sao Lộc Tồn

Sao Lộc Tồn là Quý tinh hành Thủy, là sao đầu tiên của Vòng Lộc Tồn bao gồm 15 sao là Lộc tồn,Bác sĩ, Lực sĩ, Kình dương,Thanh long,Tiểu hao, Tướng quân, Tấu thư, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ, Đà la. Lộc tồn chủ về Quyền Tước, Tài Lộc, … Đọc tiếp