Sao Linh Tinh – Luận giải ý nghĩa sao Linh Tinh

Sao Linh Tinh thuộc hành hoả, thuộc bộ sao đôi Hỏa Tinh và Linh Tinh. Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa Tinh (gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa). Đặc tính của Linh Tinh … Đọc tiếp