Sao Lâm Quan – Luận giải ý nghĩa sao Lâm Quan

Lâm Quan là 1 sao đứng thứ 4 thuộc 12 sao của Vòng Tràng Sinh, Lâm Quan mang hành kim và có ý nghĩa là hay khoe trương, tự cao nhưng lại may mắn   Ý nghĩa của Lâm Quan tại Mệnh Lâm Quan thủ Mệnh thì tính hay khoe khoang: + Mộc tinh (Mộc … Đọc tiếp