Sao Hỷ Thần – Luận giải ý nghĩa của sao Hỷ Thần

Sao Hỷ Thần là ngôi sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sỹ theo thứ tự: Bác Sỹ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Sao Hỷ Thần là Phụ tinh, phân loại theo tính chất là … Đọc tiếp