Sao Hoá Quyền – Luận giải ý nghĩa sao Hoá Quyền

Hoá Quyền là một phụ tinh thuộc mộ trong 4 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ. Những luận giải của Hoá Quyền theo Nguyễn Phát Lộc như sau   Tính chất của Hoá Quyền ở các cung Đắc địa ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Tại … Đọc tiếp

Các luận giải khác về sao Hoá Quyền

Ngoài bài viết luận giải về sao Hoá Quyền, các bạn có thể thao khảo các luận giải khác về Hoá Quyền trong bài này nhé. Hóa Quyền – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Quyền là dương mộc, hóa khí là quyền và thế, chưởng quản sinh sát chủ về quyền … Đọc tiếp