Sao Hoá Lộc – Luận giải ý nghĩa sao Hoá Lộc

Hoá Lộc là 1 trong 4 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ và đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Hoá Lộc chủ về lộc ăn, lộc uống, lộc kiếm tiền …   Tính chất của Hoá Lộc tại các cung Vượng địa ở … Đọc tiếp

Tác động của Hoá Lộc tới các chính tinh

Sau đây là các tác động của Hoá Lộc đối với các chính tinh được tổng hợp từ các nguồn sưu tầm: Hóa Lộc đi với Liêm Trinh Liêm Trinh mang sắc thái xung đột giữa cảm tình và lý trí. Liêm Trinh tình cảm hơn Phá Quân. Liêm Trinh lý trí hơn Tham Lang. … Đọc tiếp