Sao Hoá Kỵ – Luận giải ý nghĩa sao Hoá Kỵ

Hoá Kỵ là 1 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ. Sao này tượng trưng cho sự đố kỵ, tính thị phi nhưng nếu đi cùng các sao nhất định thì lại hình thành nên các cách cục rất tốt.   Tính chất của Hoá Kỵ ở các … Đọc tiếp