Sao Hoa Cái – Luận giải ý nghĩa sao Hoa Cái

Sao Hoa Cái thuộc nhóm sao Bạch Hổ – Hoa Cái ( thường được gọi là Hổ Cái) là Đài Các Tinh và cũng thuộc một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái. Hoa Cái chủ phú quý, sự … Đọc tiếp