Sao Địa Kiếp – Luận giải ý nghĩa sao Địa Kiếp

Sao Địa Kiếp cùng với sao Địa Không là những sát tinh mạnh nhất của Tử Vi. Và được gọi là bộ sao đôi Không Kiếp. Đặc tính của sao Địa Kiếp là : Trở ngại, thất bại, bần hàn, tai nạn, tác hại, gian xảo, kích động Địa Kiếp là một trong 6 sao … Đọc tiếp