Sao Địa Không – Luận giải ý nghĩa sao Địa Không

Sao Địa Không thuộc bộ sao đôi là Địa Không và Địa Kiếp (gọi tắt là Không Kiếp) là một trong những sát tinh mạnh nhất của Tử Vi Đặc tính của Địa Không là: Trở ngại, thất bại, bần hàn, tai nạn, tác hại, gian xảo, kích động Địa Không là một trong 6 … Đọc tiếp