Thiên Bàn – Địa Bàn là gì?

Trong Tử vi, lá số tử vi chính là sơ đồ diễn tả về quỹ đạo động tĩnh thái của vận mệnh con người, cho biết nhiều điều về tương lai. Lá số tử vi được làm mười hai ô, gọi là mười hai cung, mười hai Địa chi được bố trí vào trong 12 … Đọc tiếp

Cấu trúc cơ bản của một lá số tử vi

Một lá số tử vi gồm khá nhiều thành phần, ở bài viết này, Thiên Cơ sẽ giúp bạn hiểu cấu trúc cơ bản của lá số tử vi, cấu trúc của một ô sao trong lá số và cách sắp xếp của các Sao. Đây là những cơ sở ban đầu để bạn có … Đọc tiếp