Sao Đào Hoa – Luận giải ý nghĩa của sao Đào Hoa

Sao Đào Hoa là Phụ tinh thuộc loại Cát Tinh với đặc tính vui vẻ, đem lại may mắn và tốt lành. Một trong nhóm sao Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ. Gọi tắt là bộ Tam Minh (Đào Hồng Hỷ). Phân loại theo tính chất là Đào Hoa Tinh. Sao này là sao tốt. … Đọc tiếp