Sao Hoa Cái – Luận giải ý nghĩa sao Hoa Cái

Sao Hoa Cái thuộc nhóm sao Bạch Hổ – Hoa Cái ( thường được gọi là Hổ Cái) là Đài Các Tinh và cũng thuộc một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái. Hoa Cái chủ phú quý, sự … Đọc tiếp

Sao Phượng Các – Luận giải ý nghĩa sao Phượng Các

Phượng Các thuộc bộ sao đôi Long Trì và Phượng Các. Gọi tắt là bộ sao Long Phượng. Và cũng thuộc một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái. Phượng Các là Đài Cát tinh chủ về công danh, … Đọc tiếp