Sao Đà La – Luận giải ý nghĩa sao Đà La

Đà La mà một phụ tinh thuộc bộ sao đôi Kình Dương và Đà La. Gọi tắt là bộ Kình Đà. Đà La có tính chất của một Hung tinh, Sát tinh và là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh … Đọc tiếp