Cung Điền Trạch – Luận giải ý nghĩa cung Điền Trạch

Cung Điền Trạch là cung chủ về của cải nói chung của con người, không chỉ là nhà ở hay bất động sản. Tham gia nhóm thảo luận về Tử Vi   Ý nghĩa của cung điền trạch Cung Điền Trạch chủ về các ý nghĩa sau: Bất động sản như nhà, cơ xưởng làm … Đọc tiếp