Sao Bệnh Phù – Luận giải ý nghĩa sao Bệnh Phù

Sao Bệnh phù là phụ tinh thuộc loại Hung tinh với đặc tính chỉ sự bệnh tật, khù khờ, nhầm lẫn, thường hay buồn rầu. Sao Bệnh Phù là sao thứ 9 trong 12 ngôi sao thuộc vòng sao Bác Sỹ theo thứ tự Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Sao Tấu Thư,  … Đọc tiếp