Sao Thiên Cơ – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Cơ

Sao Thiên Cơ ngũ hành Mộc, tính động, thuộc nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương khi hoàn chỉnh. Ở tổ hợp nằm trong cách Cơ Đồng luôn tam hợp, có thể giao hội với Cự Môn hay Âm Lương hình thành cách Cự Cơ Đồng và Cơ Nguyệt Đồng Lương. Xét về khả năng cát hóa và phát triển phú quý thì cách cục Cự Cơ Đồng có tính chất mạnh hơn do Cự Môn chủ mâu thuẫn với Cơ Đồng qua đó hình thành thế bế tắc khiến Cự Cơ Đồng phải thay đổi liên tục và phá bỏ để tạo nên phát triển mới. Trái với tính chất của nhóm Cự Cơ Đồng thì nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương mang ý nghĩa ổn định lớn, chủ sự hanh thông và hiền hòa, không gặp nhiều bế tắc trong cuộc sống tuy nhiên đây là khuyết điểm lớn nếu mệnh cách không đắc cách tức Phúc Ấm được cát hóa bởi trợ tinh.

 

Vị trí Thiên Cơ tại các cung

 • Miếu địa ở các cung Thìn, Tuất, Mão, Dậu.
 • Vượng địa ở các cung Tỵ, Thân.
 • Đắc địa ở các cung Tý, Ngọ, Sửu, Mùi.
 • Hãm địa ở các cung Dần, Hợi.

Ý Nghĩa Thiên Cơ Ở Cung Mệnh

Ý nghĩa tướng mạo của Thiên Cơ

Cung Mệnh có Thiên Cơ đắc địa thì thân hình cao, xương lộ, da trắng, mặt dài nhưng đầy đặn.
Thiên Cơ hãm địa thì thân hình nở nang, hơi thấp, da trắng, mặt tròn.

Ý nghĩa tính cách của Thiên Cơ

Thiên Cơ đắc địa là người nhân hậu, từ thiện, rất thông minh, khôn ngoan, có óc xét đoán, có nhiều mưu trí, làm việc gì đều có chiến lược, chiến thuật hẳn hoi.
Thiên Cơ hãm địa thì có óc kinh doanh, kém thông minh nhưng cũng là người nhân hậu, tài ba.

Ý nghĩa công danh của Thiên Cơ

 • Thiên Cơ đắc địa thì được hưởng giàu sang và sống lâu, nhất là khi hội tụ với nhiều cát tinh. Đặc biệt ở Thìn, Tuất thì khả năng nghiên cứu rất cao, nhất là trong ngành chính trị, chiến lược, tham mưu giỏi. Ở Mão Dậu, đồng cung với Cự Môn, người đó có tài tham mưu, kiêm nhiệm cả văn lẫn võ. Tài năng và phú quý rất hiển hách. Riêng với người nữ thì đảm đang, khéo léo, lợi chồng ích con, được hưởng phú quý và phúc thọ song toàn.
 • Nếu Thiên Cơ hãm địa thì lận đận, bôn ba, làm nghề thủ công. Riêng với người nữ thì vất vả, muộn gia đạo, hoặc gặp nghịch cảnh chồng con, đau đớn vì tình. Nếu gặp sát tinh như Hóa Kỵ, Thiên Hình, thì tai họa, bệnh tật rất nặng và chắc chắn không thọ.

Ý nghĩa của Thiên Cơ tại Huynh Đệ

 • Cự Môn, Thiên Cơ đồng cung: Có anh chị em dị bào, thường là cùng mẹ khác cha.
 • Thiên Cơ đơn thủ: Ít anh chị em.

Ý nghĩa của Thiên Cơ tại Phu Thê

 • Tại Tỵ, Ngọ, Mùi: Sớm lập gia đình, vợ chồng lấy nhau lúc còn ít tuổi, hoặc người bạn đời nhỏ tuổi hơn mình khá nhiều.
 • Tại Hợi, Tý, Sửu: Vợ chồng khắc tinh, thường chậm gia đạo.
 • Thiên Cơ, Thiên Lương đồng cung: Lấy con nhà lương thiện, vợ chồng hòa hợp, thường quen biết trước hoặc có họ hàng với nhau. Gia đạo thịnh.
 • Thiên Cơ, Cự Môn đồng cung: Vợ chồng tài giỏi có danh chức. Nhưng vì ảnh hưởng của Cự Môn nên hai người thường bất hòa, thường phải hai lần lập gia đình.
 • Thiên Cơ, Thái Âm ở Dần, Thân: Gia đạo tốt. Nhưng trai thì sợ vợ trong trường hợp Thái Âm ở Thân.
 • Cơ Riêu Y: vợ chồng dâm đãng.
 • Thiên Cơ, Thiên Lương, Tả Phù, Hữu Bật: Gái kén chồng, trai kén vợ. Cả hai rất ghen tuông.
 • Ý nghĩa của Thiên Cơ tại cung Tử Tức
 • Thiên Cơ, Lương hay Nguyệt Đức là người có từ ba đến năm con. Nếu Thiên Cơ đơn thủ thì ít con.
 • Cự Môn, Thiên Cơ (hay Cơ Nguyệt ở Dần Thân): có con dị bào. Thông thường bộ sao Cơ Nguyệt Đồng Lương ở cung Tử là chỉ dấu về con dị bào, dù không đủ bộ

Ý nghĩa của Thiên Cơ tại Tài Bạch

 • Thiên Cơ, Cự Môn hay Thiên Cơ, Lương hay Thiên Cơ ở Ngọ Mùi: Phát tài, dễ kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền. Riêng với Cự Môn thì phải cạnh tranh chật vật hơn.
 • Ở các cung khác: Làm ăn chật vật, thất thường. Duy chỉ có đồng cung với Thái Âm ở Thân thì tự lực lập nên cơ nghiệp khá giả. Nếu có Lộc Mã thì đại phú.

Ý nghĩa của Thiên Cơ tại Thiên Di

 • Tại Tỵ, Ngọ, Mùi hay Cơ Lương đồng cung hay Cơ Nguyệt đồng cung ở Thân: nhiều may mắn về buôn bán ở xa, được quý nhân phù trợ, trong số đó có người quyền quý (Lương) hay chính vợ (Nguyệt) giúp đỡ mình rất nhiều.
 • Thiên Cơ, Cự Môn: Cũng giàu nhưng bị tai tiếng, khẩu thiệt vì tiền bạc.
 • Tại Hợi Tý Sửu: bất lợi khi xa nhà.
 • Thiên Cơ, Tả Phù, Hữu Bật: được người giúp đỡ

Ý nghĩa của Thiên Cơ tại cung Nô Bộc

 • Thiên Cơ, Thiên Lương, Tả Phù, Hữu Bật: Có tôi tớ, bạn bè tốt, hay giúp đỡ mình, có công lao với mình.

Ý nghĩa của Thiên Cơ tại cung Quan Lộc

 • Vì Thiên Cơ chủ sự khéo léo, tinh xảo chân tay, lại có mưu trí, tháo vát, thêm sự khôn ngoan học rộng nên đóng ở Quan thường rất có lợi. Những bộ sao tốt ở Mệnh của Thiên Cơ, nếu đóng ở Quan thì cũng có nghĩa giống nhau.
 • Thiên Cơ đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: Phú quý. Nhưng không được rực rỡ hiển hách. Nên chuyên về kỹ nghệ, máy móc.
 • Thiên Cơ tại Hợi, Tý, Sửu: công danh muộn màng, chật vật. Nên chuyên về doanh thương hay kỹ nghệ.
 • Thiên Cơ, Thiên Lương đồng cung: công danh hiện đạt. Bất cứ làm việc gì cũng cẩn thận, hay suy xét xa gần. Thích đàm luận về chính trị và quân sự. Có năng khiếu về chính trị, quân sự, tham mưu, dạy học, thủ công, doanh thương, kỹ nghệ, cơ khí. Đây là bộ sao đa nghệ nhất.
 • Thiên Cơ, Cự Môn đồng cung: Được hưởng phú quý vững bền. Có nhiều mưu trí và rất ưa thích máy móc.
 • Thiên Cơ, Thái Âm ở Dần, nên chuyên về y khoa hay sư phạm. Buôn bán cũng phát đạt. Nhưng muộng màng và gặp nhiều trở ngại.
 • Thiên Cơ, Thái Âm ở Thân, nên chuyên về y khoa hay sư phạm. Buôn bán cũng phát đạt.
 • Thiên Cơ, Riêu, Tướng: Làm bác sĩ rất mát tay.

Ý nghĩa của Thiên Cơ tại cung Điền Trạch

 • Cơ Lương đồng cung, Cự Nguyệt ở Thân hay Cự Cơ ở Mão: có nhiều nhà đất.
 • Tại Hợi, Tý, Sửu, Dần: nhà đất bình thường.
 • Tại Tỵ, Ngọ, Mùi: tự tay tạo dựng sản nghiệp.
 • Cơ Cự tại Dậu: phá sản hay lìa bỏ tổ nghiệp, nhà đất ít.

Ý nghĩa của Thiên Cơ tại cung Phúc Đức

 • Tại Hợi, Tý, Sửu: bạc phúc, họ hàng ly tán.
 • Tại Tỵ, Ngọ, Mùi: có phúc, họ hàng khá giả.
 • Cự Môn, Thiên Lương đồng cung hay Thiên Cơ, Nguyệt tại Thân: được hưởng phúc, sống lâu, họ hàng khá giả.
 • Tại Dần: không được hưởng phúc đồi dào nên suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Họ hàng bình thường, người nữ hay trắc trở về chồng con.

Ý nghĩa của Thiên Cơ tại cung Phụ Mẫu

 • Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: Cha mẹ khá giả.
 • Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: Cha mẹ bình thường. Cha mẹ và con không hạp tính nhau. Có cha mẹ nuôi, hoặc cha mẹ chắp nối.
 • Thiên Cơ, Thái Âm đồng cung tại Thân: Cha mẹ khá giả.
 • Thiên Cơ, Thái Âm đồng cung tại Dần: Cha mẹ khá giả, nhưng sớm có sự xa cách cha mẹ.
 • Thiên Cơ, Thiên Lương đồng cung: Cha mẹ giàu sang và sống lâu.
 • Thiên Cơ, Cự Môn đồng cung: Cha mẹ xa cách, thiếu hòa khí.

Ý nghĩa Thiên Cơ khi vào Hạn

 • Thiên Cơ, Thương Sứ: Đau ốm, tai nạn, đánh nhau.
 • Thiên Cơ, Tang Khốc: Tang thương đau ốm.
 • Thiên Cơ Lương Tang Tuế: té cao ngã đau.
 • Thiên Cơ, Khốc Hỏa Hình: Trong nhà thiếu hòa khí.

Các bộ sao đi cùng Thiên Cơ

Những cách cục tốt của Thiên Cơ

 • Thiên Cơ, Thiên Lương ở Thìn, Tuất: Có tài năng, đức độ, mưu trí, phú quý song toàn, có năng khiếu về chiến lược, chính lược.
 • Thiên Cơ, Cự Môn ở Mão Dậu: Có tài năng, đức độ, mưu trí, phú quý song toàn, có năng khiếu về chiến lược, chính lược; nhưng nổi bật nhất ở chỗ rất giàu có, duy trì sự nghiệp bền vững.
 • Thiên Cơ, Vũ Khúc, Hồng Loan (nữ mệnh): Có tài năng về nữ công, gia chánh (thợ may giỏi, khéo tay, chân).
 • Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương (Cơ Nguyệt Đồng Lương): Nếu đắc địa cả thì người đó có đủ đức tính của một bậc nho phong hiền triết. Nếu có sao hãm thì thường làm thư lại, công chức.

Những cách cục xấu của Thiên Cơ

 • Thiên Cơ, sát tinh đồng cung: Trộm cướp, bất lương.
 • Thiên Cơ, Thiên Lương ở Thìn Tuất gặp Tuần Triệt hay sát tinh: Gặp nhiều gian truân, trắc trở lớn trên đường đời, có chí và có số đi tu. Nếu gặp Kình, Đà, Linh, Hỏa hội họp, có Tướng xung chiếu thì là thầy tu hay võ sĩ giang hồ.

Viết một bình luận