Sao Long Trì – Luận giải ý nghĩa sao Long Trì

Sao Long Trì thuộc bộ sao đôi Long Trì và Phượng Các. Gọi tắt là bộ sao Long Phượng. Một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái.
Long Trì mang ý nghĩa công danh, quý hiển, may mắn, quyền quý, khoa giáp

 

Ý nghĩa sao Long Trì tại Mệnh

Ý nghĩa hình thể của Long Trì

 • Long Trì ở Mệnh thì nhan sắc rất đẹp, da mặt hồng hào, thanh tú, nhất là đối với phụ nữ.
 • Long Trì là mũi.
 • Long Trì, Kình Dương: Mũi sống trâu.
 • Long Trì, Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Hình: Đau mũi có mổ.

Ý nghĩa tính cách của Long Trì

 • Thông minh, tuấn dật, có văn chất.
 • Ôn hòa, nhân hậu, điềm đạm, cởi mở.
 • Đoan trang trong nết hạnh.

Ý nghĩa công danh tài lộc của Long Trì

 • Thi đỗ cao, có khoa giáp lớn, nhất là ở Mão Dậu.
 • Làm tăng thêm tài lộc, điền sản (Long Trì chỉ nhà cửa, ao hồ).
 • May mắn trong hôn nhân (dễ yêu, dễõ cưới, vợ chồng tương đắc).
 • May mắn cả trong việc sinh nở (dễ sanh, sinh dễ nuôi).
 • Với các nghĩa trên, Long Trì là sao tương đối vẹn toàn về nhiều mặt nhan sắc, tính hạnh, tài lộc, gia đạo.

Ý nghĩa sao Long Trì tại Phúc Đức

 • Phú quý.
 • Giòng họ khá giả.

Ý nghĩa sao Long Trì tại Điền Trạch

Long Trì, Mộ: Có nhà đất rộng rãi, có di sản.
Long Trì, Thai, Bát Tọa: Có nhà lầu cao sang, nhà có ao hồ.

Ý nghĩa sao Long Trì tại Phu Thê

 • Vợ chồng đẹp đôi, tương đắc, cưới xin dễ dàng.
 • Nếu ở Dậu và có Tả Hữu: Hai vợ, hai chồng.

Ý nghĩa sao Long Trì tại Tử Tức

 • Dễ sinh con, sinh con đẹp, dễ nuôi.
 • Sinh quí tử, thông minh, tuấn dật.

Ý nghĩa sao Long Trì tại Hạn

 • Long Trì, Thiên Riêu, Thiên Hỷ: Có dạm hỏi, đưa đến hôn nhân.
 • Long Trì, Phong Cáo, Quốc Ấn: Thi đỗ.
 • Long Trì, Thiên Mã: Có dời nhà cửa.

Các bộ sao đi với Long Trì

 • Long Trì, Thai Phụ: Thăng quan, thi đỗ.
 • Long Trì, Thiên Riêu, Thiên Hỷ hay Phi: đắc thời, có hỷ sự đến nhanh chóng về tình duyên, thi cử, quan lộ.
 • Long Trì, Thiên Lương: Nữ mệnh có chồng danh giá, hiền.
 • Long Trì, Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu: Đây là bộ sao “hiền thần”, chuyên phò tá cho Tử Phủ. Cách này giúp đắc quan mau lẹ, cao quí.

Viết một bình luận