Sao Hoa Cái – Luận giải ý nghĩa sao Hoa Cái

Sao Hoa Cái thuộc nhóm sao Bạch Hổ – Hoa Cái ( thường được gọi là Hổ Cái) là Đài Các Tinh và cũng thuộc một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái.
Hoa Cái chủ phú quý, sự ngưỡng mộ, sự trọng vọng của người đời khi đi với Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ (thành bộ Tứ Linh), chủ về công danh, chức vị, uy quyền

 

Các bộ sao đi cùng Hoa Cái

 • Cái, Mộc, Riêu: se sua, chưng diện; dâm đãng, có thể làm điếm hạng sang
 • Cái, Tướng, Khúc, Mộc, Đào: đàn bà dâm đãng theo lối sang, thích các mối tình vương giả, mới lạ, với các nhân vật nổi tiếng; người chuyên quyến rũ kẻ khác, làm cho người khác chết mê chết mệt vì yêu đương.
 • Cái, Tấu Thư: người thanh cao, lịch lãm, có gu về ăn mặc, có năng khiếu về trình diện; người biết thưởng thức ái tình một cách sành điệu.
 • Tiền Cái, Hậu Mã: Mệnh giáp Hoa Cái phía trước, Thiên Mã phía sau: chủ về phú quý, sang trọng

Ý nghĩa Hoa Cái ở cung Mệnh

 • Hoa Cái tọa Mệnh ngộ phúc tinh:rất tốt, có địa vị.
 • Hoa cái, Tấu thư: thanh cao.
 • Ngộ Thương, Hóa Quyền, Tướng, An, Long, Phượng: được trọng dụng làm nên lớn.
 • Cái, Phượng, Đào, Hồng: chê vợ, chê chồng, không ưa nhau muốn bỏ.
 • Hoa cái trùng Thiên Lương: bần tiện.
 • Cái, Long, Phượng: đẹp và thông minh.
 • Hoa cái thủ Thân: đàn ông đi ra được nhiều thương yêu. Đàn bà thì đa tình.
 • Cái, Mộc thủ Thân, Mệnh: làm gái phong sương

Ý nghĩa Hoa Cái ở cung Bào

 • Hoa, Đào, Hồng ngộ Tướng, Phá, Phục và Trực, Phù chiếu: anh em, chị em có người dâm đãng.

Ý nghĩa Hoa Cái ở cung Thiên Di

 • Hoa, Hỷ, Tả, hữu: thân cận người quyền quí và được trọng dụng.

Ý nghĩa Hoa Cái ở cung Phúc Đức

 • Cái, Đào ngộ Tử vi, Thái dương: đàn bà đại quí hiển.
 • Hai bên cung Phúc Đức có Hoa cái, Thiên mã: mả phát.
 • Hạn gặp Hoa cái: hao phí thường.
 • Cái ngộ phúc tinh thì tôt

Ý nghĩa Hoa Cái ở cung Tật Ách

 • Mộc đồng cung: có bệnh di mộng tinh.
 • Riêu: bệnh phong tình.

Viết một bình luận