Sao Dưỡng – Luận giải ý nghĩa sao Dưỡng

Sao Dưỡng là cát tinh mang hành Mộc, là sao thứ 12  trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Dưỡng chủ cẩn thận, chủ sự nuôi nấng.

 

Ý nghĩa của sao Dưỡng ở Mệnh

Sao Dưỡng là Mộc, Mệnh thì người lanh lợi, nếu gặp Thiên quan, Thiên phúc, Tả, Hữu, người xoàng thì hay gặp người trên giúp đỡ, người trên thì ai ai cũng kính trọng. Dưỡng thuộc Mộc, chủ sự nuôi nấng, chăm sóc.

 • Dưỡng tọa thủ: dễ nuôi con và nuôi súc vật.
 • Mệnh có Dưỡng gặp Quan, Phúc, Tả, Hữu: được mọi người xung quanh giúp đỡ và quý trọng
 • Chủ sự phù trì, nuôi nấng, chăm chỉ, cẩn thận, khắc vợ con, ham sắc dục, làm con nuôi, xa gia đình. Gặp cát tinh thì phù trì thêm tốt đẹp
 • Gặp Hỏa Linh, Không Kiếp thì làm con nuôi họ khác hoặc là những người hay thay đôi tên họ, có nhiều bí danh.

Sao Dưỡng tại cung Thân

 • Tọa thủ tại Thân thì có nhiều con

Ý nghĩa của sao Dưỡng ở Huynh Đệ

 • có Dưỡng ngộ tam Không: có nghĩa bào.
 • Dưỡng, Phượng các: cũng có nghĩa bào.
 • Tọa thủ tại Huynh Đệ thì có anh chị em nuôi

Ý nghĩa của sao Dưỡng ở Tử Tức

 • có Dưỡng: có con nuôi
 • Dưỡng ngộ Khốc hư, sát con lắm.
 • Tử Tức có Dưỡng thủ thì rất tốt, có con quí tử, theo Nguyễn Mạnh Bảo thì Hỉ Thần gặp Dưỡng thì con quí tử, hiền lương nhưng có người cho rằng hỉ có nghĩa là mừng gặp:
 • Dưỡng hỉ lâm ư Tử Tức tất sanh con quí tử
 • Hỉ Thần ngộ Dưỡng cát sương, Ắt sinh quí tử hiền lương tốt lành
 • Tử Tức không có chính diệu đắc Tam không, có cát diệu lại có sao Dưỡng thì có con nuôi:

Ý nghĩa của sao Dưỡng ở Tài Bạch

 • có Dưỡng, Đào, Tang: làm nghề thủ công.

Ý nghĩa của sao Dưỡng ở Thiên Di

 • có Dưỡng, Tướng, Suy: tôi tớ nhà quyền môn.

Ý nghĩa của sao Dưỡng ở Phúc Đức

 • có Dưỡng, Triệt, Cô, Quả xem sao Cô thần.
 • Dưỡng tọa thủ tại Mệnh, Phúc thì làm con nuôi họ khác

Ý nghĩa sao Dưỡng tại Tật Ách

 • Tọa thủ tại Tật gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội họp thì có nhiều bệnh tật, đau yếu lâu khỏi

Ý nghĩa của sao Dưỡng ở Hạn

 • nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm viện.
 • đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật

 

Viết một bình luận