Sao Quan Phù – Luận giải ý nghĩa của sao Quan Phù

Sao Quan Phù trong tử vi là 1 trong 12 ngôi sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.

 • Sao Quan Phù thuộc hành Hỏa, là một Phù Tinh và Hình Tinh
 • Đặc Tính: Lý luận, quan tụng, thông minh, sắc bén
 • Tên gọi tắt: Phù

 

Ý nghĩa của sao Quan Phù tại cung Mệnh

Ý nghĩa tốt:

 • Biết xét đoán, lý luận. Quan Phù thường hội chiếu với Thái Tuế, chỉ mọi sự liên quan đến pháp luật (kiện cáo, thị phi, cãi và biện hộ, bút chiến …). Đây là hai sao cần thiết cho nghề thẩm phán, luật sư.
 • Hay giúp đỡ, phù hộ. Quan phù gặp sao tốt thì làm tốt thêm, như trường hợp gặp Xương Khúc Tuế thì lợi ích cho những việc liên quan đến pháp luật (kiện cáo, thị phi, cãi và biện hộ, bút chiến …).

Ý nghĩa xấu

 • Tính cách hèn hạ, gian nịnh, phản bội
 • Thường cố oán, muốn trả thù, thích kiện tụng, câu chấp và đố kỵ
 • Có thể bị oán, bị báo thù, bị kiện, bị phản bội
 • Có tinh thần ganh đua, cạnh tranh
 • Quan Phù là sao cạnh tranh, đố kỵ, nặng tinh thần báo phục, nhiều khi sử dụng thủ đoạn để tranh giành thắng thua, khơi mào cho sự trả đũa của nạn nhân. Điều này càng làm tăng mối thâm thù, dễ liên lụy đến gia đình và gia tộc. Vì vậy, Quan Phù báo hiệu cho nghiệp chướng của việc báo oán, thù dai nếu tọa thủ ở Phúc, Mệnh, Thân.

Ý nghĩa của Quan Phù tại cung Tài Bạch

 • Hay bị kiện vì tiền bạc, bị phản bội vì tiền (lường gạt)
 • Sống vì nghề kiện (luật sư hay hộ giá viên …)
 • Ăn cá trên sự thi đua cạnh tranh như cá ngựa, đấu võ …

Ý nghĩa của Quan Phù tại cung Nô Bộc

 • Tôi tớ phản chủ
 • Tôi tớ lấy trộm của chủ
 • Thường gặp bạn xấu

Ý nghĩa của Quan Phù tại cung Quan Lộc

 • Học luật, hành nghề luật (thẩm phán, trạng sư …)
 • Cạnh tranh và hay bị cạnh tranh trong nghề nghiệp
 • Quan Phù Khi Vào Các Hạn
 • Có kiện tụng, cạnh tranh, cãi vã. Thắng cuộc nếu có Khôi Việt, thất bại nếu ở cung tuyệt

Những bộ sao đi với Quan Phù

 • Quan Phù, Tuế, Đà, Kỵ: thị phi, kiện cáo, làm mất ăn mất ngủ vì cạnh tranh hơn thiệt; bị tai bay vạ gió.
 • Phù, Hình, Không, Kiếp: thường bị thù oán, bị mưu sát bởi tư thù cá nhân
 • Phù, Sát, Hổ, Hình: dễ bị rơi vào lao lý, bị tù, bị vu cáo mang họa
 • Phù, Liêm, Tang, Hổ: bị tù tội, bị kiện cáo, bị tai nạn, tang tóc do sự báo thù, phản bội mà có.
 • Phù, Phá, Hình: thường thích quan tụng, ly dị (nếu Quan Phù ở Phu Thê)

Viết một bình luận