Sao Phúc Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Phúc Đức

Sao Phúc Đức là phụ tinh, sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Luôn đóng trong cùng một cung với sao Thiên Đức.
Sao Phúc Đức là loại Phúc Tinh có đặc tính chủ sự khoan hòa, nhân hậu, đoan chính, phúc thiện, giải được tai nạn, cứu giải hung nguy.

 • Hành: Thổ

 

Ý nghĩa của sao Phúc Đức tại cung Mệnh

Tính cách của người mang sao Phúc Đức tại cung Mệnh

 • Ôn hòa, nhân hậu, đức hạnh, đẹp nết.
 • Từ bi, từ thiện hay giúp đỡ, làm phúc.

Phúc thọ tai họa của Phúc Đức

 • Sao Phúc Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Do đó, sao này giống như các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Quang Quý, Tả Hữu, Sinh, Vượng. Sự kết hợp càng nhiều giải tinh càng làm tăng hiệu lực cứu giải.

Ý nghĩa của sao Phúc Đức tại cung Phụ Mẫu

 • Cha mẹ nhân hậu, từ thiện, có nghề khéo.

Ý nghĩa của sao Phúc Đức tại cung Phúc Đức

 • Hiên Đức, Nguyệt Đức đồng cung thì họ hàng phúc hậu, mồ mã thuận vị.

Ý nghĩa của sao Phúc Đức tại cung Điền Trạch

 • Đi đâu cũng có người giúp đỡ về nhà cửa, nơi ăn chốn ở.

Ý nghĩa của sao Phúc Đức tại cung Quan Lộc

 • Công danh hay gặp may, có lương tâm nghề nghiệp.

Ý nghĩa của sao Phúc Đức tại cung Nô Bộc

 • Bè bạn, người làm, người giúp việc, nhân hậu.

Ý nghĩa của Phúc Đức tại cung Thiên Di

 • Ra ngoài khiêm tốn, hay gặp quý nhân.

Ý nghĩa của Phúc Đức tại cung Tật Ách

 • Giải trừ được tai nạn, bệnh tật nhỏ.

Ý nghĩa của Phúc Đức tại cung Tài Bạch

 • Kiếm tiền chính đáng, có lòng từ thiện.
 • Được giúp đỡ hoặc gặp may về tiền bạc.

Ý nghĩa của Phúc Đức tại cung Phu Thê

 • Người hôn phối có nhan sắc, đứng đắn.
 • Có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Đào Hoa thì vợ chồng tốt đôi, tương đắc.

Ý nghĩa của Phúc Đức tại cung Tử Tức

 • Con cái hòa thuận, hiếu thảo.
 • Thiên Đồng, Nguyệt Đức: Vợ chồng có con sớm.

Ý nghĩa của Phúc Đức tại cung Huynh Đệ

 • Anh chị em hòa thuận.

Những bộ sao đi với Phúc Đức

 • Nguyệt Đức, Đào Hồng: Gặp giai nhân giúp đỡ nên tình duyên (có người giúp mai mối được vợ chồng).

Viết một bình luận