Sao Phục Binh – Luận giải ý nghĩa của sao Phục Binh

Sao Phục Binh là ngôi sao thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ.

 • Phụ tinh.
 • Hành: Hỏa
 • Loại: Ác Tinh
 • Đặc Tính: Cơ mưu, quyền biến, gian xảo, thủ đoạn, dối trá, đa nghi, ám hại
 • Tên gọi tắt thường gặp: Binh
 • Cũng là một trong 4 sao của cách Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn).

Ý nghĩa sao Phục Binh tại cung Mệnh

Tính cách của người có sao Phục Binh tại cung Mệnh

 • Phục Binh ở Mệnh thì có tính đố kỵ, cạnh tranh, hay nói xấu, dèm pha người khác, hoặc mình cũng hay bị nói xấu, đố kỵ và bị người mưu hại.

Ý nghĩa sao Phục Binh tại cung Quan Lộc

 • Cầu công danh hay bị tiểu nhân rình rập, dèm pha, công danh trắc trở.

Ý nghĩa sao Phục Binh tại cung Nô Bộc

 • Bè bạn, người giúp việc không tốt, phản trắc.

Ý nghĩa sao Phục Binh tại cung Thiên Di

 • Ra ngoài thường bị đố kỵ, cạnh tranh, bị ám hại nếu đi với sao xấu.

Ý nghĩa Phục Binh tại cung Tài Bạch

 • Thường hay bị mất trộm, mất của, mất tiền bạc dễ bị người sang đoạt, giựt hụi, ăn chặn, hoặc hay bị hao tán tài sản, tiền bạc.
 • Thường Phục Binh đều có nghĩa xấu ở các cung, trừ phi đối với bộ sao Binh Hình Tướng Ấn.

Ý nghĩa Phục Binh tại cung  Phu Thê

 • Hôn nhân hay bị ngăn trở, hoặc vợ chồng bất hòa, khắc khẩu.

Ý nghĩa Phục Binh tại cung Huynh Đệ

 • Anh chị em có người phong lưu hoặc có anh chị em dị bào.

Những Bộ sao đi cùng Phục Binh

 • Phục Binh, Kỵ, Tuế: Đau buồn lo lắng vì hiềm thù, cạnh tranh, kiện tụng.
 • Phục Binh, Hình Tướng Ấn: Hiển đạt về võ nghiệp, có thể bị tai họa bất ngờ về súng đạn nếu Hạn xấu.
 • Hạn có sao Phục Binh, Tang Môn, là hạn có tang.
 • Gặp sao Bạch Hổ là hạn bị khẩu thiệt.

Viết một bình luận