Sao Phong Cáo – Luận giải ý nghĩa Sao Phong Cáo

Sao Phong Cáo là Phụ Tinh, với đặc tính chủ bằng sắc công danh, ấn tín, quý hiển. Thuộc bộ đôi Thai Phụ và Phong Cáo (gọi tắt là Thai Cáo)

 • Hành: Thổ
 • Loại: Văn Tinh, Quý Tinh
 • Tên gọi tắt: Cáo

 

Ý nghĩa của Sao Phong Cáo

 • Tự đắc kiêu hãnh, tự phụ.
 • Háo danh, hay khoe khoang.
 • Chuộng hình thức bề ngoài.
 • Lợi ích cho việc thi cử, cầu danh vì sao này chủ về bằng sắc, huy chương, công danh.
 • Với ba ý nghĩa đầu, Phong Cáo giống nghĩa với Hóa Quyền, nhưng không mạnh bằng Hóa Quyền vì Quyền đắc địa chỉ uy lực thực sự hơn là danh tiếng bề ngoài. Nếu đi đôi, nhất định ý nghĩa phải mạnh hơn, đặc biệt là có Quốc Ấn đi kèm.

Ý nghĩa của Phong Cáo ở các Cung

 • Phong Cáo, Thai Phụ đi chung mới đủ mạnh, và nhất định là đi cùng với cát tinh càng đẹp.

Ý nghĩa của Phong Cáo tại Cung Mệnh

 • Là người cần cù, cẩn thận, kỹ lưỡng và ngăn nắp, sạch sẽ. Đặc biệt khi thủ tại nữ mệnh, là người cư xử, ăn ở tốt.
 • Hơi tự đắc, nếu đi với sao chủ quyền hành như Hóa Quyền thì sẽ rõ ràng hơn. Được hưởng phúc đức của tổ phụ, tổ tiên truyền lại do đó giảm thiểu u sầu trong cuộc sống.
 • Khi kết hợp với quyền tinh, quý tinh hay văn tinh như Quốc Ấn: vinh hiển.

Ý nghĩa của Phong Cáo tại cung Phụ Mẫu

 • Cha mẹ có nhiều chức vị
 • Phong Cáo ở cung Phúc nghĩa là đại thọ.

Ý nghĩa của Phong Cáo tại Cung Quan Lộc

 • Phong Cáo, Thai Phụ, Xương Khúc, Khoa Quyền hay.
 • Phong Cáo, Thai Phụ, Âm Dương sáng sủa hoặc.
 • Phong Cáo, Thai Phụ, Tướng Ấn: Rất quí hiển, được trọng dụng, có huy chương, tưởng lục.

Ý nghĩa của Phong Cáo tại Cung Điền Trạch

 • Phong Cáo, Ấn, Thai Phụ: Được ban cấp điền sản ăn lộc, hay khẩn hoang
 • Phong Cáo, Quốc Ấn: có điền sản, được ban cấp điền sản
 • Phong Cáo, Quốc Ấn, Tử, Phủ: giàu điền sản
 • Phong Cáo, Phượng Các: giàu nhà cửa

Ý nghĩa của Phong Cáo tại Cung Tử Túc

 • Phong Cáo gặp Quang Quý, Quốc Ấn hay Tướng: con cái hiển đạt

Ý nghĩa của Phong Cáo tại Cung Nô Bộc

 • Phong Cáo: có người giúp đỡ
 • Phong Cáo gặp Thiên Quan hay Thiên Phúc: có quý nhân giúp đỡ làm nên.

Ý nghĩa của Phong Cáo tại Cung Phu Thê

 • Vợ hoặc chồng là người có học vị

Ý nghĩa của Phong Cáo tại Cung Huynh Đệ

 • Anh chị em trong gia đình đều có học vấn

Phong Cáo khi vào các Hạn

 • Cũng có nghĩa như đắc tài, đắc danh, được tiếng khen, có huy chương.
 • Thuận lợi trong công danh, thi cử
 • Phong Cáo gặp Long Trì: Sẽ được thăng quan

Những bộ sao đi với Phong Cáo

 • Phong Cáo đi với Quốc Ấn: có kết quả rất đẹp, tại Mệnh hoặc Quan Lộc thì được nhiều quý hiển, được trọng dụng, là người mang ấn, có quyền cao chức trọng và phú quý, tại cung Điền thì có nhiều điền sản.
 • Phong Cáo ở Mệnh gặp được Ấn nếu Khôi Xương hội họp: thi cử dễ đầu bàng.
 • Thai Phụ Phong Cáo, Xương, Khoa, Quyền: vinh hiển tột đỉnh
 • Thai Phụ Phong Cáo gặp Nhật, Nguyệt: quý cách
 • Phong Cáo đi cùng Lộc Tồn, Quốc Ấn và Quang Quý thì càng tốt đẹp. Đi với Âm Dương hay Quan Phúc cũng tốt.

 

Viết một bình luận